Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lindenburghlaan 2c te Steenbergen

Op 16 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor de plaatsing van een geneesmiddelen uitgifte automaat in gevel, gelegen aan de Lindenburghlaan 2c, 4651 TN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005124.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.