Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Lotharingen 1 te Steenbergen

Op 6 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw op een garage, gelegen aan de Lotharingen 1, 4651 JP te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002750.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.