Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Mariadijk 5 te Dinteloord

Op 17 april  2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit bouwen’ ontvangen voor de herbouw van een bedrijfsruimte, gelegen aan de Mariadijk 5, 4671 TV te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001900.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.