Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Mariaweg 8 te Dinteloord

Op 30 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de restauratie van een bestaande kap van een woning gelegen aan de Mariaweg 8, 4671 PP te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002788.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.