gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning markt 20 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning markt 20 te Kruisland

Op 14 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van een houtopstand’ ontvangen voor het kappen van 3 dode paardenkastanjes aan de Markt 20, 4765 AL te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000834.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.