gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Meekrapweg ong. te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Meekrapweg ong. te Dinteloord

Op 19 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een nieuwe woning gelegen aan de Meekrapweg ong., kadastraal bekend onder sectie G nummer 1988 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000926.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.