gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Meester Molstraat 2 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Meester Molstraat 2 te Kruisland

Op 6 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor plaatsen van dakkapel gelegen aan de  Meester Molstraat 2, 4756 BN te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000047.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.