Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 143  te Steenbergen

Op 18 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de verbouwing van een woning, gelegen aan de Moerstraatseweg 143, 4651 VC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002934.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.