Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 154 te Steenbergen

Op 18 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, en ‘kappen’ ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, gelegen aan de Moerstraatseweg 154, 4651 VB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005446.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.