Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 154 te Steenbergen

Op 6 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de bouw van een langgevelboerderij met bijgebouwen gelegen aan de Moerstraatseweg 154, 4651 VB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK2000484.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.