Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg ong. te Steenbergen

Op 31 maart 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het dempen van een sloot, gelegen aan de Moerstraatseweg ong., kadastraal bekend onder sectie AC nummers, 69, 70 en 71 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001639.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.