Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg ong. te Steenbergen

Op 28 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’, ontvangen voor het voor dempen van een sloot, gelegen aan de Hogendijk ong., kadastraal bekend onder sectie AB nummer 70 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005194.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.