Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 119 te Dinteloord

Op 16 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’, ontvangen voor het plaatsen van seizoensgebonden woonunits, gelegen aan de Molendijk 119, 4671 TJ te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900693.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.