Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 119 te Dinteloord

Op 15 maart 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor de nieuwbouw van een permanent migrantenverblijf, gelegen aan de Molendijk 119, 4671 TJ  te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001302.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.