gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 62 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 62 te Dinteloord

Op 20 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de verbouwing van een woning, gelegen aan de Molendijk 62, 4671 TJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003693.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.