Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 112 te Kruisland

Op 1 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor woninguitbreiding met zadeldak, dak vernieuwen en gevelwijziging garage gelegen aan de Molenstraat 112, 4756 BH te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002209.

Tegen bovensttaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.