Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 120 te Kruisland

Op 24 oktober 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en “handelen in strijd met regels Ruimtelijke ordening’, ontvangen voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan de Molenstraat 120, 4756 BH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005173.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.