Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 120 te Kruisland

Op 24 oktober 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een overkapping, gelegen aan de Molenstraat 120, 4756 BH te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004619.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.