Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 15 te Kruisland

Op 18 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het verzoek van bestemming wonen, gelegen aan de Molenstraat 15, 4756 BA te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003610.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.