Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 15 te Kruisland

Op 24 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van kozijnen en een wijziging van een voorgevel, gelegen aan de Molenstraat 15, 4756 BA te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003047.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.