Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 167 te Kruisland

Op 10 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’  en ‘Bouwen’ ontvangen voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning gelegen aan de Molenstraat 167, 4756 BD te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000113.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.