Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 117 te Steenbergen

Op 13 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een schutting, gelegen aan de Molenweg 117, 4651 CK te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002851.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.