Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 44 te Steenbergen

Op 16 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor een aanpassing in het bestaande bedrijfspand, Molenweg 44, 4651 CM te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003396.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.