Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 4 te Nieuw-Vossemeer

Op 1 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk met agrarische functies op het perceel gelegen aan de Molenweg 4, 4681 RA te Nieuw-Vossmeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001088.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.