Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 52 te Steenbergen

Op 23 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het starten van een ondernemerscentrum, gelegen aan de Molenweg 52, 4671 CM te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003747.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.