gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Montenaken 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Montenaken 1 te Dinteloord

Op 10 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het plaatsen van een uitrit gelegen aan Montenaken 1, 4651 JJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001195.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.