Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Montenaken 1 te Steenbergen

Op 20 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor de aanbouw bij een woning gelegen aan Montenaken 1, 4651 JJ te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003684.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.