Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan 21 te Steenbergen

Op 23 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor een verbouwing en uitbreiding bestaande woning gelegen aan de Nassaulaan 21, 4651 AA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005473.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.