Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan 6-8 te Steenbergen

Op 24 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het realiseren van een nieuw opslag gebouw gelegen aan de Nassaulaan 6 – 8 , 4651 AA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001462.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.