Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan ong. te Steenbergen

Op 4 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van drie kunstwerken, gelegen aan de Nassaulaan ong., kadastraal bekend onder sectie AA nummer 841 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000551.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.