gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan ong. te Steenbergen

Op 22 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’, ontvangen voor het kappen van twee bomen gelegen aan de Nassaulaan ong., kadastraal bekend onder sectie A nummer 843 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003886.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.