gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Nieuw Kromwielswegje 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nieuw Kromwielswegje 1 te Steenbergen

Op 4 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het stallen van twee vrachtwagens in een bestaande loods op het perceel gelegen aan de Nieuw Kromwielswegje 1, 4651 VP te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003172.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.