Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwstad 20 te Steenbergen

Op 24 mei 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van een erker, gelegen aan Nieuwstad 20, 4651 AZ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002752.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.