gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Noorddonk 45 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noorddonk 45 te Steenbergen

Op 30 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het wijzigen van een uitrit op het perceel gelegen aan de Noorddonk 45, 4651 ZC  te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003098.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.