Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg 2 te Dinteloord

Op 16 oktober 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het plaatsen van woonunit i.v.m. een nieuwbouw woning, gelegen aan de Noordlangeweg 2, 4671 PK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004672.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.