gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg 2 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg 2 te Dinteloord

Op 13 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van een houtopstand’ ontvangen voor het kappen van een kastanjeboom op het perceel gelegen aan de Noordlangeweg 2, 4671 PK te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001262.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.