Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg 4 te Dinteloord

Op 19 september 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van units voor huisvesting van werknemers voor 1 jaar lang, gelegen aan de Noordlangeweg 4, 4671 PK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004352 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.