gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg 4 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg 4 te Dinteloord

Op 21 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ontwikkeling’ ontvangen voor het plaatsen van twee woonunits, gelegen aan de Noordlangeweg 4, 4671 PK te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002517.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.