Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordwal 1 te Steenbergen

Op 27 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het uitbreiden van de woning op het perceel gelegen aan de Noordwal 1, 4651 AH te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001054.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.