Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordwal ong., Seringenlaan ong., Wipstraat ong. te Steenbergen

Op 20 december 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’, ontvangen voor het kappen van diverse bomen gelegen aan de Noordwal ong., Seringenlaan ong., Wipstraat ong,, kadastraal bekend onder secties W3984, W3911, Q4754, Q4395, Q5763, Q1449, Q996 en W4052 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005468.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.