Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordzeedijk 120  te Dinteloord

Op 4 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen ‘ ontvangen voor het tijdelijke verzwaren van een brug door middel van het leggen van draglineschotten over de bestaande brug op het perceel gelegen aan de Noordzeedijk 120, 4671 TL  te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003174.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.