Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oliemolen 5 Dinteloord

Op 6 juli 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden van de loods gelegen aan de Oliemolen 5 4671 HB te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000703.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.