Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef 5 te Steenbergen

Op 18 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor  de nieuwbouw van een woning, gelegen aan de Olmendreef 5, 4651 RP te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000215.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.