gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef 5a te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef 5a te Steenbergen

Op 27 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’  ontvangen voor het starten van een bed and breakfast gelegen aan de Olmendreef 5a, 4651 RP te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000377.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.