Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef ong. te Steenbergen

Op 18 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouw van een huis gelegen aan de Olmendreef ong., kadastraal bekend onder sectie A nummer 25 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002397.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.