Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef ong. te Steenbergen

Op 12 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het nieuwbouwplan De Olmentuin gelegen aan Olmendreef ong., kadastraal bekend onder sectie Y nummer 1303 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001260.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.