gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen

Op 31 december 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van acht woningen gelegen aan de Olmentuin ong., kadastraal bekend onder sectie Y nummer 2056 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK2005921.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.