gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen

Op 8 maart 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ’uitrit aanleggen of veranderen‘ ontvangen voor de bouw van een nieuwbouw woning gelegen aan de Olmentuin ong., kadastraal bekend onder sectie Y nummer 87 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21001385.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.