gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 2 juli 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van een nieuwbouw woning gelegen aan de Oost-Havendijk ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1172 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20003061.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.