Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 18 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouw van 19 woningen in het gebied Buiten de Veste, gelegen aan de Oost-Havendijk ong.,kadastraal bekend onder sectie E nummer 994 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003073.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.