Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 24 april 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van 8 woningen(Mauritz Kwartier), gelegen aan de Oost-Havendijk ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1122 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001998.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.