gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oost-havendijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oost-havendijk ong. te Steenbergen

Op 12 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van een nieuwbouw woning gelegen aan de Oost-Havendijk ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1080 kavel 4 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004905.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.