Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 12 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’  ontvangen voor de bouw van een woning gelegen aan de Oost-havendijk ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1080 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000549.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.