gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oostdam 1a te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostdam 1a te Steenbergen

Op 5 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van een houtopstand’ ontvangen voor het kappen van een boom op het perceel gelegen aan de Oostdam 1a, 4651 AT te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002598.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.